کارگاه کارتوگرافی

تعداد بازدید:۱۳۷۳

کارگاه کارتوگرافی

محل برگزاری کلیه کلاسهای نرم افزاری رشته نقشه برداری

سرپرست : خانم مهندس گنجعلی

اساتید: آقای مهندس کیانژاد