زمینه تحقیقاتی اساتید دانشکده

تعداد بازدید:۲۲۸۱

زمینه تحقیقاتی اساتید دانشکده به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدرضا برومند: دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی عددی جریان و رسوب، ژئوتکنیک زیست محیطی، مهندسی رودخانه، مدلسازی هیدرولوژیکی، سازه های هیدرولیکی، مدل سازی آب های زیرزمینی، GIS

دکتر الهام رجبی: مهندسی زلزله (تولید زلزله مصنوعی - توالی لرزه ای)، تحلیل دینامیکی سازه، عملکرد لرزه ای ساختمان ها

دکتر حسین زنجیرانی فراهانی: قیـرهای اصلاح شده، مدیریت تعمیر نگهداری راه ها، روسازی بتنی و آسفالتی، مصالح خاک و راه و تثبیت، تکنولوژی بتن

دکتر محمودرضا شاهوردی: تصفیه آب، تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه پساب صنعتی، محیط زیست معدنی، فناوری نانو در محیط زیست

دکتر حمیدرضا صبا: مکانیک خاک و پی، تحلیل های دینامیکی سازه های خاکی، اندرکنش خاک و آب و سازه

دکتر ناصر عرفاتی: آزمایشات خاک و سنگ، مکانیک خاک و مهندسی پی، دینامیک خاک، بهسازی خاک، تونل سازی و مهندسی تونل

دکتر عطیه فراهانی: تکنولوژی بتن، فناوری بتن های خاص، دوام و پایایی سازه های بتن مسلح، مدلسازی پدیده خوردگی در سازه ها، بهسازی و مقاوم سازی سازه ها

دکتر افشین مصلحی تبار: تحلیل لرزه ای سازه ها، بهسازی لرزه ای، کنترل ارتعاشات

 

اساتید بازنشسته

دکتر آریا اللهیار خسروشاهی: پلاستیسیته، مکانیک شکست سازه های فولادی، سازه های دریایی، مهندسی زلزله

دکتر محمدقاسم سحاب: تشخیص خرابی در سازه ها، بهینه سازی طرح سازه های بتن مسلح، الگوریتم های ژنتیکی، مقاوم سازی ساختمان ها

دکتر محمدحسین قطبی: مهندسی سازه، مدیریت ساخت

دکتر وحید مقصودی: مواد بتن و تعمیر بتن، پایین آوردن عیار سیمان ضمن حفظ مقاومت