معرفی دانشکده

دانشکده مهندسی عمران

رشته مهندسی عمران در تقسیم‌بندی علوم به گروههای ششگانه پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر، یکی از رشته‌های اصلی و پرجاذبه گروه فنی و مهندسی و از نخستین رشته‌های دانشگاهی است که با تأسیس دارالفنون در سال 1231 شمسی، یعنی آغاز دوره جدید تحصیلات دانشگاهی در ایران، دایر شده است. در این راستا گروه مهندسی عمران دانشگاه تفرش از سال 1384 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سازه آغاز نموده است.

 

رشته های موجود :

مقطع کارشناسی:

این دانشکده در کارشناسی عمران با گرایش عمران از سال 1385 پذیرش دانشجو داشته است. در حال حاضر 181 نفر در این مقطع دانشجو و 426 نفر دانش آموخته هستند.

مقطع کارشناسی ارشد:

این دانشکده در کارشناسی ارشد سازه از سال 1384 و در رشته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک از سال 1387 پذیرش دانشجو داشته است و در رشته سازه 35 نفر دانشجو و 93 نفر دانش آموخته و در رشته ژئوتکنیک 28 نفر دانشجو و 65 نفر دانش آموخته اند.

در مجموع این دانشکده دارای 244 نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 584 دانش آموخته می باشد.

 

رییس دانشکده:

آقای دکتر افشین مصلحی تبار 

درجه تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد یار

 

 مسول دفتر دانشکده:

خانم شاه حسینی 

 

نام تکنسین و کارشناس آزمایشگاه:

آقای بیاتی نیا – دارای مدرک کاردانی

 

آزمایشگاهها و کارگاهها:

- کارگاه سنگ و کانی شناسی

- آزمایشگاه بتن

- آزمایشگاه مکانیک سنگ و خاک

 

تعداد اعضای هیئت علمی:

9 نفر

 

تلفن تماس با دفتر دانشکده:

08636241258

08636241259