مدیریت

تعداد بازدید:۴۳۲۴

 

دکتر محمود رضا شاهوردی

رئیس دانشکده مهندسی عمران

تلفن تماس: 08636241240

Email: shahverdi@tafreshu.ac.ir

Homepage: http://faculty.tafreshu.ac.ir/shahverdi/fa