دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

English   |     |     |  

پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه جدید

پیشنهاد پایان نامه های دانشجویان ورودی 1392 که به تایید گروهها/ دانشکده های مربوطه رسیده به منظور تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا چهارشنبه هفتم آبان ماه سال تحصیلی جاری  مهلت دارد تا به دفتر تحصیلات تکمیلی  واصل گردد.

لذا خواهشمند است تا قبل از پایان مهلت پیشنهاد پایان نامه خود را ارائه دهند.

همچنین تاریخ نهایی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 حداکثر تا 30/7/1393 می باشد. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که گواهی اعلام کفایت دانشجویان متقاضی دفاع حداکثر تا 15/7/1393 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واصل گردد.ضمنا دانشجویان متقاضی تمدید سنوات نیز موظفند فرم های گزارش مرحله ای و تمدید سنوات خود را حداکثر تا 30/6/1393 تحویل نمایند.

       اخبار و اطلاعیه ها