دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

English   |     |     |  

پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       برنامه نیمسال اول 94 -93 عمران

دانشجویان محترم میتوانند برنامه ترم آینده را از لینک زیر دانلود کرده و نظرات خود را در سایت مطرح نمایند

برنامه درسی

برنامه امتحانی