|
|
|
جمعه 1 خرداد 1394   
اردوی کارورزی نقشه برداری تابستان 93
اردوی کارورزی نقشه برداری تابستان 93
اردوی کارورزی نقشه برداری تابستان 93
مولانا جلال الدین محمد بلخی

                 خاتم ملک سلیمان است علم    جمله عالم صورت و جان است علم 

                          علم دریایی است بی حد و کنار    طالب علم است غواص بحار

                          گر هزاران سال باشد عمر او        او نگردد سیر خود از جستجو