دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری

English   |     |     |  

پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       دانشجویان فنی مهندسی مینو دشت

به اطلاع دانشجویان دانشگاه گنبد کاووس میرساند

دانشجویان میباید یک روز قبل از شروع اردوی کارورزی در دانشگاه تفرش جهت گروه بندی و امور خوابگاهی حضور داشته باشند

تاریخ شروع اردوی کارورزی 26/5/93

تاریخ حضور در دانشگاه 25/5/93

ساعت حضور 4 بعد از ظهر

       اخبار و اطلاعیه ها