رویدادها و اطلاعیه ها - آرشیو

پیش انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی 95-96

به اطلاع دانشجویان می رساند پیش انتخاب واحد ترم آینده (نیمسال دوم 95-96) و کنترل انتخاب واحد ترم جاری از تاریخ 95/08/29 لغایت 95/09/24 خواهد بود. فرم های مربوطه مطابق ترم گذشته و در بخش "فرم ها" در وب سایت قابل دسترس می باشند.

ادامه مطلب