درس متره و برآورد

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۷ کد : ۵۴۶۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۱

اطلاعیه

دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 درس متره و برآورد پروژه را حذف کرده یا افتاده اند می توانند تا روز شنبه مورخ 99/05/04 به خانم سارا حاج نقی اطلاع دهند تا این درس در نیمسال تابستان برایشان اخذ گردد.


( ۳ )