|
|
|
جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶   
نام محمد رضا برومند مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک Boroomand@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-239
زمنیه های تحقیقاتی شبیه سازی عددی جریان و رسوب، مهندسی رودخانه، مدلسازی هیدرولوژیکی، سازه های هیدرولیکی، مدل سازی آبهای زیرزمینی، GIS
آدرس صفحه شخصی http://boroomand.tafreshu.ac.ir
نام آریااللهیار خسروشاهی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک khosroshahi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-258
زمنیه های تحقیقاتی پلاستیسیته، مکانیک شکست سازه های فولادی، سازه های دریایی، مهندسی زلزله
آدرس صفحه شخصی http://khosroshahi.tafreshu.ac.ir
نام محمدقاسم سحاب مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک sahab@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-241
زمنیه های تحقیقاتی تشخیص خرابی در سازه ها، بهینه سازی طرح سازه های بتن مسلح، الگوریتم های ژنتیکی، مقاوم سازی ساختمان ها
آدرس صفحه شخصی http://sahab.tafreshu.ac.ir
نام محمودرضا شاهوردی مرتبه علمی مربی
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک shahverdi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-240
زمنیه های تحقیقاتی تصفیه آب، تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه پساب صنعتی، محیط زیست معدنی، فناوری نانو در محیط زیست
آدرس صفحه شخصی http://shahverdi.tafreshu.ac.ir
نام حمیدرضا صبا مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک saba@tafreshu.ac.ir
سمت ریاست دانشگاه تلفن 086-36241-401
زمنیه های تحقیقاتی مکانیک خاک و پی، تحلیل های دینامیکی سازه های خاکی، اندرکنش خاک و آب و سازه
آدرس صفحه شخصی http://saba.tafreshu.ac.ir
نام ناصر عرفاتی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک arafati@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-293
زمنیه های تحقیقاتی آزمایشات خاک و سنگ، مکانیک خاک و مهندسی پی، دینامیک خاک، بهسازی خاک، تونل سازی و مهندسی تونل
آدرس صفحه شخصی http://arafati.tafreshu.ac.ir
نام محمدحسین قطبی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک ghotbi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-294
زمنیه های تحقیقاتی مهندسی سازه، مدیریت ساخت
آدرس صفحه شخصی http://ghotbi.tafreshu.ac.ir
نام افشین مصلحی تبار مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک moslehitabar@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه، مدیر گروه مهندسی عمران تلفن 086-36241-250
زمنیه های تحقیقاتی تحلیل لرزه ای سازه ها، بهسازی لرزه ای، کنترل ارتعاشات
آدرس صفحه شخصی http://moslehitabar.tafreshu.ac.ir
نام وحید مقصودی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران پست الکترونیک maghsoodi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-243
زمنیه های تحقیقاتی مواد بتن و تعمیر بتن، پایین آوردن عیار سیمان ضمن حفظ مقاومت
آدرس صفحه شخصی http://maghsoodi.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.